NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1 Co to jest kalibracja?

Kalibracja jest procesem "ustawiającym" wewnętrzne oprogramowanie urządzenia tak, aby prawidłowo, tj. z jak najmniejszym błędem, odczytywało wartość pobranej próbki powietrza. Za prawidłowe wskazania odpowiadają precyzyjnie dobrane i specjalnie zaprojektowane elementy alkomatu, takie jak: komórka pomiarowa, procesor, czujnik przepływu powietrza, zastosowany algorytm obliczeniowy, system poboru próbki pomiarowej, system kompensacji wpływu warunków środowiskowych na pomiar itp..

2 Dlaczego należy kalibrować alkomat?

Każdy alkomat pod wpływem różnych czynników zewnętrznych, a także w trakcie normalnego procesu użytkowania, po pewnym czasie ulega rozkalibrowaniu co oznacza, że nie pokazuje prawidłowo wyników pomiarów. W takim przypadku należy wykonać jego kalibrację, która polega na ustawieniu "prawidłowej odpowiedzi" układu pomiarowego na wartości wzorcowe stężeń alkoholu określone przez producenta dla danego modelu urządzenia.

3 Jak często należy kalibrować alkomat?

Częstotliwość kalibracji urządzenia zależy od: typu alkomatu i zastosowanego w nim sensora, intensywności jego wykorzystywania, ilość przeprowadzanych prób, sposobu użytkowania, warunków przechowywania itp. W przypadku alkomatów BACscan® zalecamy wykonywanie kalibracji co 6 – 12 miesięcy lub 500 pomiarów (w zależności, który warunek wystąpi wcześniej). Dzięki regularnej kalibracji możemy być pewni, że wskazania alkomatu, którym się posługujemy, są prawidłowe niezależnie od tego kiedy urządzenie było kupione.

4 W jaki sposób kalibruje się alkomaty?

Kalibracja wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu tzw. symulatorów BAC, dzięki którym można podać do urządzenia próbkę powietrza o odpowiednio zadanych parametrach (sile przepływu, temperaturze oraz stałym stężeniu alkoholu) zbliżonych do parametrów próbki pobieranej w trakcie wykonywania "normalnego" badania. Kalibrację przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych, w odpowiednim otoczeniu, uwzględniając właściwe ciśnienie, temperaturę i wilgotność. Próbki powietrza o wskazanej zawartości alkoholu podawane są do alkomatu pracującego w tzw. trybie serwisowym. Efektem tego działania jest wyznaczenie "prawidłowej odpowiedzi" układu pomiarowego na wartości stężeń pobranych próbek wzorcowych.

W naszym serwisie kalibrację przeprowadzamy na symulatorach renomowanej, amerykańskiej firmy GUTH LABOLOTORIES, INC. z wykorzystaniem certyfikowanych wzorców odniesienia.

5Na czym polega program "24 miesiące darmowych kalibracji"?

Alkomaty marki BACscan®, wykorzystywane do celów prywatnych, objęte są programem "24 miesiące darmowych kalibracji". Oznacza to, że urządzenia kalibrowane są bezpłatnie i bez limitu, w okresie 24 miesięcy od daty zakupu przez klienta końcowego*.

* Szczegółowe informacje o programie "24-miesiące darmowych kalibracji" można uzyskać: pod numerem telefonu 22 852 11 38 (w godzinach pracy firmy), u partnerów handlowych oraz w dokumentacji dołączonej do urządzenia. Koszt dostarczenia alkomatu do serwisu i jego odesłania po wykonaniu kalibracji leży po stronie Klienta.

Uwaga! Alkomat stacjonarny BACscan® F3 nie jest objęty programem "24 miesiące darmowych kalibracji".

6Gdzie należy wysłać alkomat?

Alkomat, bez dodatkowych akcesoriów, prosimy wysłać na adres serwisu: AISKO Sp. J. – SERWIS, ul. Aksamitna 4, 02-287 Warszawa. Urządzenie powinno być zapakowane w oryginalne opakowanie lub opakowanie zastępcze gwarantujące jego bezpieczny transport. Serwis nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu wynikające z wadliwego zapakowania. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie są odbierane.

Specjalnie dla Państwa wygody przygotowaliśmy możliwość wysłania zgłoszenia serwisowego za pośrednictwem formularza.